מקצים
 • 10 ק"מ תחרותי
 • 5 ק"מ תחרותי
 • 2 ק"מ תחרותי
 • 2 ק"מ עממי
 • מקצה 5 ק"מ הליכה נורדית
מקום הכינוס

מרוץ עמק חפר - פארק איטליה

להגעה עם WAZE לחצו כאן

 


לו"ז וזינוקים
5:00-8:00יום שישי - 21.5.21 - חלוקת ערכות משתתף בשטח הכינוס
6:30הזנקה של מקצה 10 ק"מ תחרותי
6:35הזנקה של מקצה 5 ק"מ תחרותי
6:40הזנקה למקצה 5 ק"מ הליכה נורדית
8:00טקס סיום מקצה 10 + 5 ק"מ תחרותי
8:20הזנקה למקצה 2 ק"מ ילדים תחרותי
8:40הזנקה למקצה 2 ק"מ עממי
9:10טקס סיום למקצי 2 ק"מ 

** ייתכנו שינויים נוספים בזמני הזנקת המקצים (בשל כמות המשתתפים בכל מקצה) נא להתעדכן ערב האירוע.

 • במידה של מזג אוויר חם או קר במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו קיום המירוץ בתאריך המקורי, ידחה האירוע לתאריך 28.5.21
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של שינוי שעות דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר חם או קר במיוחד ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של שינוי מועד דמי הרשמה לא יוחזרו.

קטגוריות
גברים נשים
עד 19 עד 19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60-69 60-69
70+ 70+
גברים נשים
עד 14 עד 14
15-19 15-19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60-69 60-69
70+ 70+
 • ילדות/ילדים כללי
 • 8-9
 • 10-11
 • 12-14
חלוקת פרסים והערות חשובות
 • ההשתתפות במקצה 10 ק"מ מגיל 14 ומעלה בלבד
 • ההשתתפות במקצה 5 ק"מ מגיל 12 ומעלה בלבד
 • ההשתתפות במקצה 2 ק"מ מגיל 8 ועד 14 בלבד
 • יוענקו מדליות לזוכים בקבוצות הגיל
 • גביעים יחולקו לזוכים במקומות הכלליים בלבד
 • מינימום בקטגוריה 5 משתתפים
 • שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף והקטגוריה
 • רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד


שמירת חפצים

הזמנת שמירת חפצים (לא לוקרים). המחיר בהרשמה מוקדמת באינטרנט: 15 ש"ח
המחיר בהרשמה במקום: 20 ש"ח (סכום מדוייק, במזומן בלבד!)

הזמנת שמירה חפצים בעמוד ההרשמה למרוץ

חולצת המרוץ